W dniu 30 września 2023 r. w Skierniewicach odbyło się spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków skierniewickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich z udziałem zaproszonych gości z Zarządu Głównego SEP oraz Łódzkiego Oddziału SEP.

Podczas spotkania miały miejsce:
– Prezes SEP, Sławomir Cieślik, wręczył dla Oddziału Skierniewickiego medal 100-lecia SEP,
– poinformowano wszystkich uczestników o wznowieniu działalności Komisji Kwalifikacyjnej SEP nr 197 powołanej przez URE,
– Prezes SEP, Sławomir Cieślik, wręczył koledze Józefowi Kobuszewskiemu, od Zarządu Głównego medal im. prof. Mieczysława Pożaryskiego, w uznaniu wkładu pracy w rozwój działalności statutowej SEP,
– nowym członkom z poszczególnych kół Oddziału Skierniewickiego SEP wręczono legitymacje członkowskie.

Przybyłym gościom zostały wręczone pamiątkowe statuetki oraz drobne upominki promujące nasze miasto i Oddział SEP.
Po części oficjalnej odbył się krótki koncert skrzypcowy i miłe spotkanie koleżeńskie połączone z poczęstunkiem.