W dniu 22 czerwca 2024 r. w Skierniewicach odbyło się spotkanie koleżeńskie członków i sympatyków skierniewickiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
Zgodnie ze zwyczajem spotkanie rozpoczęto od zbiorowej fotografii wszystkich przybyłych uczestników.

Kolega Prezes, Józef Kobuszewski, otworzył spotkanie witając gości oraz członków i sympatyków Skierniewickiego Oddziału SEP.

Bogaty program spotkania obejmował:

  • wręczenie zaproszonym gościom pamiątkowych statuetek,
  • wręczenie złotych odznak honorowych SEP,
  • wręczenie srebrnych odznak honorowych SEP,
  • wręczenie dyplomów uznania,
  • wręczenie legitymacji nowym członkom SEP,
  • wręczenie kwiatów wszystkim przybyłym paniom.

Po części oficjalnej odbył się krótki recital wokalny pani Agaty Adamas i miłe spotkanie koleżeńskie połączone z poczęstunkiem.
Zarząd Oddziału dziękuje wszystkim koleżankom i kolegom za liczne przybycie oraz miłą atmosferę w trakcie spotkania.