Zarząd Oddziału SEP Skierniewice zaprasza członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych tematyką, na spotkanie szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwporażeniowej w budownictwie jedno i wielorodzinnym, obiektach przemysłowych, obiektach użyteczności publicznej.
Spotkanie odbędzie się w w dniu 07 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej EL-IN w Woli Makowskiej 25F o godzinie 16.00.
Szkolenie poprowadzą: Dariusz Pieńkowski oraz Zygmunt Kulhawik z firmy KOLEN Sp. z o.o