W dniu 16.02.2024 roku o godzinie 16.00, odbyło się w sali konferencyjnej EL-IN w Woli Makowskiej 25F,
szkolenie zorganizowane przez Zarząd Oddziału Skierniewickiego SEP z tematyki:
– Zastosowanie wyłączników przeciwpożarowych – aktualne wymagania projektowe i problemy wykonawcze.
Wykład poprowadził mgr inż. Janusz Bartosiewicz rzeczoznawca w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
– Oświetlenie podstawowe i awaryjne w budynkach.
Wykład poprowadził dr mgr inż. Przemysław Tabaka z Politechniki Łódzkiej.

Zarząd OS SEP dziękuje wykładowcom za profesjonalne i ciekawe przedstawienie tematów.

Wykłady zostały bardzo dobrze ocenione przez słuchaczy.