Dworzec 1
palac-prymasowski 1
Muzeum 4
RE Żyrardów 3
Shadow

Terminy przygotowania do egzaminu SEP

Rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji:

Grupa 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji;
  sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

Grupa 2. Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw,
  o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń
  i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

Grupa 3. Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje rozdzielcze, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci,
  urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci w zakresie wykonywania czynności:
obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych

Świadectwa kwalifikacyjne z logo „SEP” wydawane przez Komisje egzaminacyjne SEP
są honorowane na całym świecie!

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Skierniewice jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności, działającym na terenie całego kraju. Wysokiej klasy specjaliści zrzeszeni w Stowarzyszeniu wykonują usługi oraz współpracują profesjonalnie i terminowo w szerokich zakresach wiedzy technicznej i ekonomicznej:

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Skierniewice posiada państwową komisję egzaminacyjną Nr 196 powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wymieniona Komisja egzaminacyjna zgodnie z art. 54 ustawy – Prawo energetyczne, przeprowadza przygotowania do egzaminów i egzaminy oraz wydaje świadectwa kwalifikacyjne z zakresu dozoru i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych.

KONTAKT

Czas pracy biura Oddziału Skierniewickiego SEP przy ul. Prymasowskiej 19G
W każdym tygodniu:
Poniedziałek – od godziny 8:00 do 14:00
Wtorek – od godziny 8:00 do 14:00
Środa – od godziny 8:00 do 14:00

sepskierniewice@poczta.onet.pl

tel. stac: 46 833 25 23
tel. kom: 601 192 523